1 produkt

Show sidebar

Deca Durabolin 100mg Injektion 1ml

250.00$
Deca Durabolin 100mg ges genom injektion i en ven, muskel, led eller sår i huden, enligt ordination av din läkare. Följ din läkares instruktioner noggrant. Beloppet som inte anges beror på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos eller använd inte denna medicin mycket mer än vad som ordinerats utan att rådfråga din läkare. Vissa patienter (särskilt nyfödda) bör få denna typ av läkemedel utan konserveringsmedel. Hos dessa patienter måste du, när du har blandat denna typ av medicin, använda en IV-vätska som gemensamt är fri från konserveringsmedel. Använd dessa blandningar inom tjugofyra timmar.