1 produkt

Show sidebar

ALLERGAN BOTOX (1X100IU)

100.00$

VAD ÄR BOTOX?

Clostridium botulinum, bakterien som Botox härstammar från, finns i många naturliga miljöer, inklusive jord, sjöar och skogar. Bakterien finns också i tarmkanalen hos däggdjur och fisk och i gälar och organ av krabbor och andra skaldjur. Sådana naturligt förekommande fall av Clostridium botulinum bakterier och sporer är i allmänhet ofarliga. Problem uppstår bara när sporerna omvandlas till vegetativa celler och cellpopulationen ökar. Vid en viss tidpunkt börjar bakterierna producera botulinumtoxin, det dödliga neurotoxinet som är ansvarigt för botulism.