Naše výrobky dodáváme po celém světě a všechny balíčky jsou dodávány velmi diskrétně. Výrobky jsou baleny s extrémní péčí a opatrností, zejména pro minimalizaci objemu zásilky. Název naší organizace nebo cokoli jiného, co by naznačovalo farmaceutický obsah obalu, se v našich zásilkách nikdy nepoužívá.

Velikost našich balíčků není nikdy větší než to, co by způsobilo zbytečné podezření. Pokud je objednávka příliš velká na to, aby se do ní vešel jeden z těchto balíčků, bude automaticky rozdělena do dvou nebo více balíčků. Zásilky jsou prováděny z různých přepravních míst v různých evropských zemích.

Pokud je zboží zabaveno, není možné vrácení peněz! Naše společnost nenese žádnou vinu za ztrátu nebo zabavení vaší zásilky! V některých případech můžeme zorganizovat přeposlání.

Před použitím těchto stránek si prosím pečlivě přečtěte podmínky používání. Tyto webové stránky udržujeme jako službu našim zákazníkům a používáním našich stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat a být vázáni následujícími podmínkami použití. Pečlivě si přečtěte následující smluvní podmínky a pravidelně je kontrolujte, zda neobsahují změny. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, neměli byste kontrolovat informace ani získávat zboží, služby nebo produkty z těchto stránek.

UPOZORŇUJEME

musíte být starší 18 let, abyste se mohli účastnit našich stránek.

Přijetí smlouvy. Souhlasíte s podmínkami uvedenými v této Smlouvě o podmínkách používání („Smlouva“) s ohledem na naše stránky („Stránky“). Tato smlouva představuje úplnou a jedinou dohodu mezi námi a vámi a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a ujednání týkající se stránek, obsahu, produktů nebo služeb poskytovaných webem nebo jeho prostřednictvím a předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu můžeme kdykoli a čas od času změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější smlouva bude zveřejněna na webu a před použitím webu byste si měli tuto smlouvu přečíst.

Přestože informace a doporučení na této internetové stránce (dále jen Informace) jsou prezentovány v dobré víře a jsou považovány za správné, tato stránka neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně úplnosti nebo přesnosti Informací. Informace se poskytují pod podmínkou, že osoby, které je obdrží, před použitím samy rozhodnou o jejich vhodnosti pro jejich účely. V žádném případě nebudou Blue Ray Meds nést odpovědnost za škody jakékoli povahy vyplývající z použití nebo spoléhání se na informace nebo produkt, na který se informace vztahují.

Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze vykládat jako doporučení používat jakýkoli produkt, proces, zařízení nebo formulaci v rozporu s jakýmkoli patentem a webové stránky Blue Ray Meds neposkytují žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, že jejich použití nebude porušovat žádný patent.

Upozorňujeme, že díky velmi přísným opatřením proti podvodům mohou být všechny objednávky zaplacené kreditní nebo debetní kartou online doručeny pouze na adresu držitele karty. V místě platby nepovolujeme zadání samostatné dodací adresy a veškeré objednávky, které požadují jinou doručovací adresu, budeme kontaktovat sami.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu každému, kdo je podezřelý ze zneužití svých produktů, přičemž v tomto případě bude poskytnuta plná náhrada, pokud byla objednávka zaplacena, ale nebyla odeslána. Uživatelé budou v tomto případě zakázáni z webu.

Zřeknutí se:

Látky určené k prodeji na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro laboratorní a výzkumné použití, pokud není na etiketách výrobků uvedeno jinak. NEJSOU určeny k použití jako potravinářské přídatné látky, léky, kosmetika, domácí chemikálie nebo jiné nevhodné aplikace. MUSÍTE BÝT MINIMÁLNĚ 18 LET. Uvedení látky na této webové stránce nepředstavuje licenci ani doporučení pro její použití v rozporu s jakýmkoli patentem. Se všemi produkty budou manipulovat pouze kvalifikovaní a vyškolení jednotlivci. Při nákupu těchto produktů zákazník bere na vědomí, že existují rizika spojená s jejich použitím. Zákazník prohlašuje a zaručuje nám, že na základě vlastní nezávislé recenze a studie zákazníka si je plně vědom a má znalosti o:

  1. zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s manipulací se zakoupenými výrobky;
  2. kontroly průmyslové hygieny nezbytné k ochraně zaměstnanců před takovými zdravotními a bezpečnostními riziky;
  3. potřebu přiměřeně varovat před zdravotními a bezpečnostními riziky spojenými s výrobky; a
  4. vládní předpisy týkající se používání a expozice těmto produktům. Vyhrazujeme si právo omezit prodej produktů nebo neprodávat produkty nekvalifikovaným zákazníkům.

Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly způsobit škodu nebo zvýšené riziko nebo škodu jakéhokoli druhu jakékoli osobě nebo majetku. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené jakékoli osobě nebo majetku nesprávným použitím našich produktů. Souhlasíte s tím, že budete provádět přísné postupy péče jak při manipulaci, tak při jakémkoli používání našich produktů s vámi a ve vaší organizaci nebo zařízení, abyste zabránili jakémukoli nesprávnému použití nebo poškození.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.